Lietotāju vienošanās noteikumi, tīmekļa vietnes izmantošanas nosacījumi

Lietotāju vienošanās nosacījumi

1. Vispārīgie nosacījumi 

Pirms pasūtījuma noformēšanas uzmanīgi iepazīstieties ar iegādes noteikumiem veikalā Pulksteņu Outlets. Ja piekrītat visiem nosacījumiem, spiediet apstiprināšanas pogu un pārejiet pie pasūtījuma noformēšanas. Zemāk aprakstīti visi sadarbības nosacījumi ar Pircēju. 

Pulksteņu Outlets, turpmāk “Pārdevējs”, saviem “Pircējiem” piedāvā preci un pakalpojumus, kas pieejami oficiālajā tīmekļa vietnē www.pulkstenu-outlets.lv. Iepazīstoties ar tālāk aprakstītajiem nosacījumiem, kā arī ar konfidencialitātes politiku, piegādes, atgriešanas un apmaiņas nosacījumiem, reklāmas pakalpojumiem un citām funkcijām, Pircējs automātiski piekrīt tam, ka pilnā apmērā un bez ierobežojumiem izpildīs minētos noteikumus un nosacījumus. Citās tīmekļa vietnēs aprakstītie noteikumi un nosacījumi ir šīs lietotāju vienošanās nosacījumu daļa. 
Ja Pircējs ir iegādājies tīmekļa vietnē www.pulkstenu-outlets.lv piedāvātos izstrādājumus, turpmāk tekstā “prece”, tad šī vienošanās ir jāuzskata par “Distances līgumu”, ievērojot visus Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā (97-7-EEC) minētos noteikumus par pircēja tiesību aizsardzību, kas attiecas uz distances līgumiem. Šie noteikumi balstīti arī uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām, kā arī Latvijas MK noteikumiem “Par distances līgumu”. 

Ja piekrītat ievērot šos noteikumus, tad vienlaicīgi apliecināt, ka esat pilngadīga un rīcībspējīga persona. Ja Pircējs ir juridiska persona, tad, lai saņemtu preci, uzņēmumam ar oficiālu dokumentu – pilnvaru ir jāpilnvaro pilnvarotā persona. 

Pulksteņu Outlets ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt tīmekļa vietnes saturu un sava resursa darba nosacījumus adresē: www.pulstenu-outlets.lv. Pēc interneta veikala darbā veikto izmaiņu publicēšanas tīmekļa vietnē, tās tūlīt stājas spēkā. 

2. Personas dati un to izmantošana 

Veicot pirkumus interneta veikalā Pulksteņu Outlets, klients automātiski piekrīt viņa personas datu izmantošanai, kas tikuši ievadīti, reģistrējoties tīmekļa vietnē, saņemot preci vai izmantojot tīmekļa vietni ar mērķi apstrādāt un izpildīt pasūtījumu. Tāpat Pircējam ir tiesības nodot šos datus trešajām personām, lai veiktu piegādi, apstiprinātu maksājumus, veidotu klientu bāzi un statistikas rādītājus. 
Visi personas dati, kas tikuši ievadīti veikala Pulksteņu Outlets tīmekļa vietnē, kā arī izmantoti, veicot pirkumus, ir konfidenciāli dati. Pulksteņu Outlets savukārt apņemas nepārdot un nesniegt savu klientu kontaktinformāciju lietošanai citiem tirgus dalībniekiem. 

3. Klientu personas datu konfidencialitāte 

Pulksteņu Outletam nav tiesības publicēt un izplatīt informāciju par saviem klientiem, nodot to trešajām personām. Pircējam ir tiesības pārbaudīt savus personas datus, kā arī dzēst tos no klientu bāzes vai cita reģistra.  Pulksteņu Outlets aizsargā savu klientu tiesības un brīvības, to personīgas dzīves neaizskaramību attiecībā pret personas datiem. Kompānija savā darbībā ievēro Eiropas Parlamenta un ES Padomes (65/46/EC) direktīvu par fizisko personu aizsardzību, analizējot personas datus un tālāk nododot informāciju.

Likumā paredzētajos gadījumos interneta veikalam ir tiesības atklāt personīgo informāciju par saviem klientiem, bet tikai tad, ja šie gadījumi ir noteikti Latvijas Republikas likumā “Par personas datu aizsardzību”. Tāpēc mūsu klientiem ir jāzina, ka tad, ja noteiktas varas institūcijas likuma vārdā pieprasīs atklāt mūsu klientu personas datus, mēs sniegsim tām pilnu informāciju par jums. 

Ja Pircējs, kas nolēmis iegādāties preci mūsu interneta veikalā, nav pilngadīgs vai nav rīcībspējīga persona, tad viņa vietā izstrādājumu varēs nopirkt jebkura pilnvarota persona (tēvs, māte vai aizgādnis). Jāņem vērā, ka atcelt veikto pasūtījumu vairs nebūs iespējams, tāpat kā nebūs iespējams atdot atpakaļ preci, lai Pircējs varētu atgriezt savu naudu. 

4. Preces, pakalpojumi personīgai lietošanai

Mūsu tīmekļa vietnē piedāvātās preces un pakalpojumi ir paredzēti tikai personīgai lietošanai. Klientiem nav tiesības pārdot pie mums iegādātos izstrādājumus vai pakalpojumus trešajām personām. Ja Pulksteņu Outlets ievēros jebkādas aizdomīgas aktivitātes savu klientu rīcībā, kas pēc to ieskatiem var būt pretrunā šīs vienošanās nosacījumiem, kompānijai ir tiesības (informējot par to vai nē) samazināt pasūtījumu vai pakalpojumu skaitu. 

5. Informācijas aktualitāte 
Pulksteņu Outlets dara visu, lai katra izstrādājuma apraksts tīmekļa vietnē būtu maksimāli precīzs. Ja pēkšņi tikušas mainītas noteiktu preces modeļu galvenās īpašības, Pulksteņu Outlets negarantē, ka tīmekļa vietnē šīs izmaiņas jau būs publicētas. 

Pulksteņu Outlets ir tiesības atteikties pārdot konkrētu izstrādājumu, ja, publicējot cenu, notikusi kļūda (cilvēciskais faktors vai tehniska kļūme). Citiem vārdiem sakot, ja konkrēta izstrādājuma cena tikusi būtiski samazināta. 

6. Cenu politika 

Interneta veikals Pulksteņu Outlets savām precēm cenas norāda tikai EUR valūtā. Publicētajā cenā jau iekļauts PVN (21%), kā arī citi nodokļi, ja piedāvātajai precei tādi paredzēti. 

Mēs vienmēr cenšamies, lai cenas mūsu interneta veikalā būtu 100% aktuālas, tomēr nevaram jums garantēt, ka pirkuma brīdī izvēlētās preces cena būs tāda pati kā katalogā. Tiklīdz saņemam pasūtījumu precei, kuras cena atšķiras no katalogā norādītās, mēs tūlīt pat pārzvanām klientam un interesējamies, vai viņš negrib atteikties no sava pasūtījuma tā cenas izmaiņu dēļ. Ja kompānijas speciālists nevarēs sazvanīt Pircēju, pasūtījums tiks anulēts, bet klients saņems atpakaļ savu naudu. 

7. Atteikšanās no preces 

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu Pircējam ir tiesības atgriezt atpakaļ Pulksteņu Outlets iegādāto preci 14 kalendāro dienu laikā no tās iegādes brīža (kad prece ir saņemta). 
Lai klients varētu saņemt pilnu un detalizētu informāciju par preces atgriešanu (jūsu iespējas un saistības), viņam tikai jāpāriet pa saiti https://pulkstenu-outlets.lv/garantija?_route_=garantija

8. Ierobežota atbildība 

Pircējs dod savu piekrišanu tam, ka pat, ievērojot visus likumus, Pulksteņu Outlets neuzņemas atbildību par jebkuriem pārtraukumiem vai kļūdām, kas iespējamas tīmekļa vietnes darbībā. Šis nosacījums tiek izpildīts neatkarīgi no tā, kāda iemesla pēc notikusi kļūme tīmekļa vietnes darbībā.  

Pulksteņu Outlets nav atbildīgs par: 

Pārtraukumiem tīmekļa vietnes darbībā vai aizkavētu informācijas apstrādi.
Datu neaizpildīšanu vai nepareizu aizpildīšanu, to izkropļošanu, nozaudēšanu vai citām izmaiņām. 
Situācijām, kas notiek ārpus cilvēciskā saprāta robežām. 
Tīkla vīrusiem datorā, kļūmēm sistēmas darbā, programmatūras trūkumiem, kas rodas, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē esošās hipersaites. 

9. Par autortiesībām 

Viss Pulksteņu Outlets tīmekļa vietnes saturs, sarakste (elektroniskā un parastā), mārketinga informācija, kas paredzēta interneta veikala virzīšanai citos resursos, ir Pulksteņu Outlets īpašums. Satura atkārtota izdošana, pilnīga vai daļēja tā pārrakstīšana ir stingri aizliegta, izņemot dažas situācijas: 

  • Satura kopēšana ir atļauta tikai personīgiem mērķiem.
  • Pulksteņu Outlets tīmekļa vietnes satura kopēšana vai pārpublicēšana ir atļauta izmantošanai trešajām personām, bet ar nosacījumu, ka jūs kā avotu norādīsiet Pulksteņu Outlets mājas lapu, pievienojot sākuma līmeņa URL. 

10. Atbrīvošana no atbildības 

Ja Pircējs kļūdaini informēs trešās personas par mūsu tīmekļa vietnē sniegtajām garantijām, visi zaudējumi, tiesas procesu izdevumi gulsies uz Pircēja pleciem. 

11. Konflikti un nesaskaņas

Rodoties konflikta situācijai starp Pircēju un Pulksteņu Outlets, šajos noteikumos paredzētās abu pušu tiesības un pienākumus reglamentē tikai Latvijas Republikas likumdošanas normas.  Ar šo vienošanas abas puses apliecina, kas visas strīdīgās situācijas vai konflikti, kas rodas Distances līguma saistību neizpildes dēļ, Pircējs un Pārdevējs centīsies atrisināt mierizlīguma ceļā. 

Gadījumos, kad puses nevar atrisināt strīdu mierizlīguma ceļā, visas savas prasības un strīdus tās nodod izskatīšanai jebkurā Latvijas tiesā. Izņēmums var būt tikai gadījums, kad pircējs ir pārkāpis vai gribējis pārkāpt Pulksteņu Outlets intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā gadījumā kompānijai ir pilnas tiesības saņemt priekšrakstu (vai citu tiesiskās aizsardzības dokumentu) jebkurā Latvijas Republikas tiesā, bet Pircējam būs pienākums pakļauties un izpildīt visus tiesas noteiktos nosacījumus. 

Par konflikta atrisināšanas ģeogrāfisko atrašanās vietu abas puses vienojas, ievērojot Eiropas parlamenta Noteikumus Nr.953/2008. 

Visas pretenzijas, kas attiecas uz preces īpašībām un stāvokli (ja šīs īpašības nesakrīt ar lietotāju vienošanās nosacījumiem), tiek izskatītas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, adrese: Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV-1013. 

Gadījumā, ja starp Pircēju un Pulksteņu Outlets ir izcēlies strīds par personīgās informācijas aizsardzību, jebkura no pusēm var vērsties tiesā, bet Pircējam ir tiesības vērsties arī Datu valsts inspekcijā adresē: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011. 

12. Vispārīgie nosacījumi 

Pircējs dod piekrišanu tam, ka visi augstākminētie nosacījumi ir pilnvērtīga vienošanās starp veikalu Pulksteņu Outlets un Pircēju, visos jautājumos, kas attiecas uz tīmekļa vietni, tās saturu un izmantošanu. 
Pulksteņu Outlets ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai konkretizēt šos nosacījumus, norādot tīmekļa vietnē pēdējās atjaunošanas datumu. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā, tiklīdz tiek publicētas. Pircējs piekrīt, ja viņš arī turpmāk lietos tīmekļa vietni, tad akceptē visas veiktajās izmaiņas. Šai sakarā Pulksteņu Outlets ir tiesības atsaukt vai atcelt piedāvātās tiesības un iespējas. Pircējam ir uzreiz jāievēro jebkuras izmaiņas, tai skaitā arī nepieciešamības gadījumā jāpārtrauc lietot tīmekļa vietne. 

Nekas šo lietotāju nosacījumu jēgā un terminos nedrīkst tikt iztulkots savādāk kā attiecības starp partneriem vai kopīgas cita tipa kompānijas izveidošana starp Pircēju un Pulksteņu Outlets. Gadījumos, kad Pulksteņu Outlets nav izdevies izpildīt visus nosacījumus, kas attiecas uz tā pienākumiem pret Pircēju, jūs varat pieprasīt visu saistību izpildi kā pirms, tā arī pēc tam. 

13. Nepārvaramas varas apstākļi 

Pulksteņu Outlets nav atbildīgs par pasūtījuma izpildes kavēšanos vai pilnīgu tā neizpildi, ja tam par iemeslu kļuvuši apstākļi, kurus Pulksteņu Outlets nav spējīgs apvaldīt vai kontrolēt. Piemēram: karš, valsts mēroga ārkārtas notikumi, streiki, stihiskas nelaimes, radikālas valsts varas darbības, terora akti, dabas kataklizmas un anomālijas, kļūmes datora vai programmatūras darbā, interneta tīkla atslēgšana, ja to izdara trešās personas. Šādu situāciju rašanās gadījumā Pulksteņu Outlets centīsies pēc iespējas ātrāk tās izlabot.