Tīmekļa vietnes Pulksteņu Outlets konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Kā mēs aizsargājam savus klientus un viņu personas datus 

Mēs ar cieņu izturamies pret katru savu pircēju, tāpēc garantējam pilnīgu drošību jūsu personas datiem. Reģistrējoties un apstrādājot jūsu pieteikumus, personīgās informācijas uzglabāšana notiek saskaņā ar personas datu aizsardzības un to konfidencialitātes likuma prasībām, tāpēc: 

 1. Jūsu personas datus varēs nodot trešajām personām tikai ar nosacījumu, ka jūs tam dosiet savu piekrišanu. Tāpat bez jūsu piekrišanas mēs nevarēsim veikt nevienu darbību ar cookies failiem, kurus būsim ieguvuši no jums. Informāciju par jums var nodot, lai pilnvērtīgi veiktu piegādes pakalpojumus, SMS apziņošanu un citas opcijas. 
 2. Reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē, jums nav pienākums ievadīt savu norēķinu vai finanšu informāciju. Jums būs jāievada tikai pamata informācija par sevi, lai mēs varētu veikt piegādi. 
 3. Uzmanību! Pirms apstiprināt pasūtījumu un to apmaksājat, vēlreiz pārbaudiet, vai pareizi ievadīti mūsu rekvizīti. 

Mūsu konfidencialitātes politikas galvenais mērķis ir informēt jūs par to, kādus personas datus par jums mēs apkopojam. Tāpat mēs jums izskaidrosim, kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personīgās informācijas apstrādi. 

No jums saņemtos personas datus mums ir tiesības nodot trešajām personām šajā konfidencialitātes politikā konkrēti norādītiem mērķiem. Informāciju var sniegt personām un organizācijām, kuras piegādā mums ziņu apstrādes pakalpojumus, kas nepieciešami, lai mūsu veikals varētu kvalitatīvi izpildīt pasūtījumus. Trešās personas jūsu datus izmanto, stingri ievērojot mūsu instrukcijas, tāpēc informāciju var izmantot tikai mūsu noteiktajā virzienā. Tomēr bez jūsu iepriekšējās piekrišanas mums nav tiesības nodot jūsu personas datus trešajām personām.  

Lai jūsu personas dati būtu pilnīgā drošībā un to pārvietošanai nekas nedraudētu, mēs izmantojam dažādas drošības sistēmas, kas nodrošina augsti tehnoloģisku informācijas iegrāmatojumu bez tās atklāšanas. Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta tikai pēc tam, kad ir saņemta jūsu atļauja. 

Informāciju par jums var nodot šādām personu kategorijām:

 • Pasta serveriem. 
 • Kompānijām, kas nodarbojas ar mārketinga analīzi.
 • Valsts institūcijām saskaņā ar likumdošanas normām (ja to pieprasa tiesībaizsardzības institūcijas).
 • Citām trešajām personām, kuras apstiprinājusi mūsu konfidencialitātes politika. 


Lai jūsu personīgā informācija tiktu pienācīgi izmantota, jūs varat izmantot vienu no dažām tiesībām, kas attiecas uz jūsu konfidenciālo datu apstrādi: 

 1. Piekļuve personas datiem. Jums ir tiesības uzzināt, kādus jūsu datus mēs izmantojam. 
 2. Tiesības uz jūsu datu rediģēšanu. Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati pilnībā vai daļēji neatbilst patiesībai, jums ir tiesības tos rediģēt vai mainīt. 
 3. Tiesības atsaukt savu piekrišanu informācijas apstrādei par sevi. Ja mēs analizējam informāciju par jums, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā. 
 4. Attiekties no vēstuļu saņemšanas elektroniskajā pastā. Ja vairāk negribat sekot līdzi mūsu jaunumiem, jūs varat atteikties no izsūtnes no mums saņemtā vēstulē, veicot dažas darbības. 
 5. Tiesības uz personas datu izdzēšanu. Jūs varat lūgt izdzēst visu informāciju par sevi, ja uzskatāt, ka vairāk nepastāv mērķi, kāpēc mēs vācām informāciju par jums. 


Jūsu personas datu juridiskais pamats 

Apstrādāt jūsu personas datus mums ir tiesības tikai ar nosacījumu, ka tam ir juridisks pamats: 

 • Jūsu piekrišana. Jūsu personas datu apstrāde notiek tikai pēc tam, kad rakstiskā vai elektroniskā veidā esat apstiprinājis, ka atļaujat mums izmanot noteiktu personīgo informāciju par sevi. 
 • Mūsu intereses. Vairākumā gadījumos personas datu apstrāde tiek veikta tikai tāpēc, lai mēs jums varētu piedāvāt daudz plašāku pakalpojumu un preču spektru. Bet dažreiz informācijas vākšana var palīdzēt mums aizsargāt arī jūsu intereses. Piemēram, ja iesniegsiet pretenziju vai prasību tiesā par nepienācīgu pienākumu izpildi no mūsu puses. Šajā gadījumā mums būs pienākums izanalizēt informāciju, kas būs nepieciešama jūsu likumīgo interešu aizsardzībai. 
 • Vienošanās parakstīšana un tās turpmākā izpilde. Protams, ja esat nolēmis izdarīt pirkumu pie mums, tad jūsu personīgie dati mums būs nepieciešami, lai izpildītu mūsu pienākumus, piemēram, veiktu piegādi.


Ja jums ir radušies kādi jautājumi par jūsu personīgās informācijas apstrādi, varat sazināties ar mums pa elektronisko pastu: info@pulkstenu-outlets.lv.