Iegādājoties izstrādājumu veikalā Pulksteņu Outlets, pircējs noslēdz distances līgumu, kuru ir tiesīgs vienpusēji lauzt pēc savas vēlēšanās14 kalendāro dienu laikā no iegādes brīža. Lai lauztu vienošanos, jums ir iepriekš jāpaziņo par savu vēlmi, nosūtot vēstuli uz mūsu elektronisko pastu info@pulkstenu-outlets.lv

Atgriežot preci, pircējam ir jāiesniedz jau aizpildīts pieteikums par atteikumu, šādu veidlapu var atsūtīt arī uz mūsu veikala elektronisko pastu. 

Visas darbības, kas saistītas ar preces atgriešanu, reglamentē Latvijas Republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, kā arī Ministru Kabineta noteikumi “Par distances līgumu” (Nr.255). Šie reglamentējošie dokumenti nosaka, ka pircējs var lauzt distances līgumu ar pārdevēju un atgriezt preci ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kad saņēmis izstrādājumu. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (12.panta 6.daļa) ir norādīts, ka pircējam laikā, kamēr ir spēkā tiesības uz atgriešanu, ir jāuztur prece tās sākotnējā stāvoklī saskaņā ar parakstīto distances līgumu. Ieteicams saglabāt izstrādājuma oriģinālo iepakojumu, lai droši transportētu preci gadījumā, ja tiek izmantotas preces atgriešanas tiesības. 

Veikala Pulksteņu Outlets vadība lūdz saviem pircējiem iepazīties ar preci, lai pārbaudītu tās īpašības tik rūpīgi, kā to varētu izdarīt parastā veikalā. Jāņem vērā, ka pulksteņus var apskatīt, piemērīt, bet nekādā gadījumā nedrīkst noņemt aizsargplēvi vai birku. Precei, kuru jūs gribat atdot, ir jābūt pilnā komplektācijā: tādā stāvoklī, kādā jūs to iegādājāties. Preci atgriežot, pulkstenim ir jābūt iepakotam oriģinālajā kastītē. 

Ja pircējs grib atgriezt preci nevis izstrādājuma neatbilstības, bet cita iemesla dēļ, tad visus izstrādājuma piegādes izdevumus pārdevējam sedz pircējs. 

Pievērsiet uzmanību, ka veikals Pulksteņu Outlets nepieņem preci, ko pircējs ir atgriezis ar pasta palīdzību, jo izstrādājuma saņemšanā piedalīsies tikai viena puse (pārdevējs), bet šādos apstākļos nav iespējams fiksēt vizuālos defektus vai pulksteņu nepilnīgu komplektāciju. Ja prece uz Pulksteņu Outlets noliktavu tiks nosūtīta ar kurjeru, pircējam būs pienākums piekrist preces pieņemšanas aktam, kurā tiks aprakstīts tās ārējais  izskats, defekti un komplektācija. Šo aktu vienpusējā kārtībā sastādīs Pulksteņu Outlets pārstāvis. Pēc šādas pieņemšanas visas jūsu pretenzijas būs nepamatotas, tāpēc lūdzam jūs atgriezt preci personīgi veikalā Pulksteņu Outlets.

Ja pircējs ir nolēmis atgriezt preci, un tās atteikuma iemesls nav saistīts ar izstrādājuma kvalitātes neatbilstību, pircējam ir pienākums segt visus preces atgriešanas izdevumus pārdevējam.  

Veikals Pulksteņu Outlets apņemas atgriezt pircējam visu atgrieztās preces cenu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no brīža, kad izstrādājums ir saņemts atpakaļ noliktavā. 

Pirms preces nosūtīšanas uz mūsu noliktavu, jums ir jāpārliecinās, ka prece ir droši iepakota, ka transportēšanas laikā izstrādājums netiks sabojāts. Savukārt mēs saviem klientiem iesakām pirms nosūtīšanas apdrošināt izstrādājumu. Ja transportēšanas laikā prece tiek sabojāta, tad atbildība par izstrādājuma stāvokli gulstas uz pircēju.  


Pircējs nevar izmantot savas tiesības uz preces atgriešanu šādos gadījumos

(Šos noteikumus reglamentē Latvijas Republikas 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.255 Par distances līgumu).  

 1. Izstrādājums savu īpašību dēļ pēc transportēšanas ir sajaucies ar citiem objektiem. 
 2. Produkts ir bojāts (ārēji, mehāniski vai kā viens, tā otrs). Tā rezultātā preces cena tiks samazināta. 
 3. Prece ir cieši saistīta ar kustību finanšu tirgū, ko nevar ietekmēt pārdevējs, visu laika periodu, kamēr ir spēkā preces atgriešanas tiesības. 
 4. Prece tikusi izgatavota pēc pasūtījuma un ir neaizvietojama.
 5. Ja iepakojumu, kuru pircējs ir atvēris, saņemot preci, nevar atgriezt atpakaļ, jo tas apdraud veselību un higiēnu. 
 6. Pircējs grib, lai pārdevējs atbrauktu pie viņa un veiktu remontu vai preces apkopi. Ja pārdevējs atbrauks uz konkrēto vietu, lai veiktu nepieciešamos darbus, un vienlaicīgi piegādās arī papildus preces (izņemot pamata rezerves daļas), tad tiesības uz atteikumu attieksies tikai uz atvestajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. 


Garantija

Veikalā Pulksteņu Outlets tiek piedāvāti tikai oriģinālie rokas pulksteņi, kuru garantijas periods ir 2 gadi. 

Savām precēm Pulksteņu Outlets 2 gadus garantē


 1. Mehānisms ir paspējis pabūt remontā vairāk kā 3 reizes visa garantijas perioda laikā. 
 2. Servisa centra meistars vai neatkarīgs eksperts apliecina, ka mehānisms nav remontējams. 


Saskaņā ar likumu sīkie defekti, kas neietekmē pulksteņa gaitas precizitāti (rādītāji, ciparnīca, dekoratīvie akmeņi un citi elementi), nav iemesls pieprasīt pulksteņa maiņu vai tā vērtības atmaksāšanu. Ja kopš pirkuma brīža jūs esat ievērojis defektu, kura parādīšanos nav izraisījušas jūsu darbības, varat vērsties Pulksteņu Outlets apkalpošanas servisā. 


Garantija neattiecas uz: 

 1. Pulksteņiem ar siksniņas defektiem un aproču aizdarēm. 
 2. Baterijas nomaiņu, ko saņēmāt kopā ar pulksteni, lai pārbaudītu mehānisma darbu, jo tās izmantošanas termiņš var nesakrist ar instrukcijā norādīto periodu. 
 3. Pulksteņu tīrīšanu. 
 4. Stiklu, ciparnīcu un korpusu nomaiņu vai remontu. 
 5. Pulksteņa uzvilkšanas galviņu, pogām, veltņiem. 
 6. Pārklājuma sākotnējā stāvokļa atjaunošanu uz pulksteņu korpusa, aproces vai aproces aizdares (sudraba vai zelta uzsmidzināšana, anodoksidēšana, metāla pārklājums uz plastmasas daļām). 


Pircēja pretenzija nav pamatota šādos gadījumos: 

 1. Pulkstenim konstatēti mehāniski bojājumi, tai skaitā arī uz gravējuma. 
 2. Defekts ticis konstatēts pēc tam, kad pulkstenis pārcietis krasas temperatūras svārstības (pirts vai sauna), tas ir gadījumos, kad uz izstrādājuma ir nokļuvis kondensāts. 
 3. Pulkstenis ticis bojāts, nodarbojoties ar ūdens sporta veidiem. 
 4. Bojājumus izraisījusi pulksteņa virsmas reakcija uz kontaktu ar ūdeni vai agresīvu ķīmisko vidi, kā arī tad, ja pulkstenis atradies netālu no ierīcēm ar elektromagnētiskām frekvencēm. 
 5. Defekts ir parādījies, neuzmanīgi apejoties ar pulksteni, kad jūsu darbības nav atbildušas izstrādājuma galvenajiem ekspluatācijas noteikumiem. 
 6. Bojājumi uz (šķidro kristālu) displeja.
 7. Stikliņš: izkritis, saplīsis vai ieplaisājis.   
 8. Pulkstenis ticis bojāts dabas stihijas vai kataklizmas rezultātā. 
 9. Pulksteņu baterija nav tikusi nomainīta mūsu servisā. 
 10. Pulksteņa agrākais remonts vai apkalpošana nav tikusi veikta Pulksteņu Outlets tehniskajā servisā. 
 11. Pulkstenis izmantots profesionāliem mērķiem, kādiem tas nav paredzēts. 


Pulksteņi no Pulksteņu Outlets tiek pieņemti garantijas apkopē, ja pircējam ir kases čeks vai cits apliecinājums par iegādi mūsu veikalā, un ja ir garantijas talons. 


Juvelierizstrādājumu izmantošanas noteikumi 

Pulkstenis netiek uzskatīts par nelabojamu, ja: 

 1. Ja attālums starp minūtes un stundas rādītāju, kas atrodas pozīcijā plkst.12:00, ir mazāks kā 30 sekundes. 
 2. Sekunžu rādītājs nesakrīt ar sekunžu iedalījuma skalu par 0,5 iedaļām un mazāk. 
 3. Mehānisko pulksteņu gaitas novirze diennaktī nepārsniedz -20/+40 sekundes.
 4. Kvarca pulksteņu mēneša vidējā gaitas novirze nepārsniedz (+/-) 20 sekundes.